Gå till innehåll

Aktuellt från biträffar

Biträff 2019-05-22

Ett 20-tal medlemmar hade samlats till säsongens andra, tillika vårens sista inomhus, biträff i Folketshus i Vallentuna. Två nya medlemmar hälsades välkomna av ordförande Jan Strid.

Vi påmindes om vikten att anmäla uppställningsplatserna av bisamhällen till Länsstyrelsen samt besvara enkäten om vinteröverlevnad. Allt detta kan göras enkelt elektroniskt via bifogade länkar i informationsmejlet från Stockholmsdistriktet som medlemmarna har fått.

Sekreterare Daniel Ingman och ordförande Jan Strid i VVBF

Tyvärr har amerikansk yngelröta (AYR) upptäckts på minst tre ställen i Sigtuna fick vi information om. Lennart Adamajtis, föreningens specialist på bisjukdomar och avel, berättade bland annat om symptom i kupan vid AYR. Han poängterade vikten att kontrollera samhällen noga och berättade hur man gör det med AYR i åtanke. Dessutom fick vi rådet att vid minsta misstanke kontakta berörda bitillsyningsmannen.

Vi fick även höra om olika intressanta ekologiska alternativ för varroa behandling av ordförande Jan Strid. Kanske något att testa om man är intresserad såsom Jan gör med en kupa?

Dessvärre fick vi höra att några bisamhällen vid Stäketleden har dött pga. pågående sprängningar kring byggverksamheterna.

4H-gården i Vallentuna har vänt sig till föreningen och frågat om hjälp med att sprida information om bin och deras betydelse som pollinerare och honungsproducenter på sin gård. Föreningen är beredd att hjälpa 4H-gården med visningskupa och information om gården får godkännande från sin styrelse och kommunen. Daniel kommer att medverka vid deras öppna hus samt med det praktiska kring uppställning av kupan.

Nästa biträff sker hos Lennart där vi får möjlighet att titta på hans drottningodlingar. Detta kommer att äga rum veckorna närmast efter midsommar beroende på väder och vind som alltid under utomhusträffar. Närmare information om nästa biträff kommer som vanligt meddelas till medlemmarna via mejl.

Mötet avslutades som alltid med fika och samkväm med livliga diskussioner kring bins liv och leverne.

Tuija

Föreningens årsmöte

Nu har vi haft årets mest formella biträff, dvs. biföreningens årsmöte den 1 november 2018. Ett 30-tal medlemmar hade samlats i Folkets Hus i Vallentuna för att genomföra årsmötet enligt den lagstadgade dagordningen. Efter en dryg timme hade alla 21 punkterna på dagordningen behandlats, styrelsen beviljats ansvarsfrihet och en ny styrelse blivit invald efter valberedningens förslag.

Den största förändringen i styrelsen var att Rolf Kalm, en uppskattad ordförande under 15 år i föreningen tackade för sig och lämnade över ordförandeklubban till Jan Strid. Rolf avtackades med blommor och kommer att bli ihågkommen som en mycket kunnig ordförande inom biodling som gärna delar med sig av sina erfarenheter. Men tack och lov kommer Rolf, förutom att fortsätta komma till biträffar, fortsätta sina uppskattade utbildningsinsatser som cirkelledare för biodlingskurser inom Studieförbundet Vuxenskolans regi.

Efter att en bidrottning lottades ut bland alla som lämnat in sina årsrapporter bjöds medlemmarna på fika med tårta och även årets granhonung fick provsmakas. Nästa biträff kommer som vanligt meddelas till medlemmarna via mejl.

Tuija

Säsongens första utomhus biträff

Så har vi, ett tiotal medlemmar, haft säsongens första utomhus biträff (2018-06-13) hos paret Stenvall i Väsby för att bland annat se hur en avläggare kan göras. Alltid trevligt att träffas vid en bigård och få nya uppslag till vilka praktiska lösningar man använda sig av. Även vädrets makter var med oss, regnet upphörde lagom när samhällen skulle öppnas och avläggare göras.

Vi fick också bevittna hur drottningar blev tillsatta till avläggarna och håller förstås tummarna att dessa accepteras av respektive samhälle och blir mycket produktiva supermammor. Intressant att få diskutera för- och nackdelar mellan kall- och varmbygge och även se hur sommarskiva och bitömmare kan användas.

Efter genomgången i bigården avslutades kvällen med en trevlig samvaro kring fikabordet där även olika honungssorter från fler hörn i världen fick testas och aktuella biämnen avhandlas. Tack Annika och Per för er gästfrihet!
Nästa biträff kommer som vanligt meddelas till medlemmarna via mejl.

Tuija

Vårterminens sista inomhus biträff

I torsdags (2018-05-17) var ett 20-tal medlemmar i Vallentuna-Väsby biförening samlade i Folkets Hus i Vallentuna för att lyssna om bisjukdomar. Kjell Andersson från Järfälla var en mycket uppskattad föredragshållare med flera strängar på sin lyra, bland annat som erfaren biodlare, bitillsyningsman och även delägare i Biman.se. Kjell var också pratare på biodlarpodden i vintras och delade med sig av sitt breda register inom biodlingen.

Vi lärde oss biets anatomi med hjälp av en gigantisk modelbi i genomskärning (se bild). Kjell berättade om den amerikanska yngelrötan, orsakad av en sporbildande bakterier som förstör ynglet i cellerna. Han fortsatte berätta om varroakvalster som suger ut biets blodsaft och därmed försvagar biet. Det försvagade biet blir mottaglig för olika typer av virussjukdomar (upp till 18 olika är identifierade). Om nosema fick vi lära oss att den sjukdomen orsakas av bakterie i biets mellantarm
med utsot som följd, speciellt under våren. Även puckelyngel (yngel lagda av arbetsbin) och kalkyngel (yngel förkalkas och dör pga. svampinfektion) berördes.

Många frågor kom upp under föredraget som Kjell med sin erfarenhet kunde ge uttömmande svar på t. ex invintring med olika sockerarter, varierade behandlingsmetoder för varroan. De flesta av oss närvarande har förvisso läst och hört om de mesta av detta under de kurser vi gått genom men repetition och uppfräschning av gamla kunskaper behövs verkligen!

En mycket intressant kväll avslutades under samkväm med fika och tårta och även en utlottning av en bidrottning mellan medlemmarna som lämnat in årsrapport för 2017.
Sommarens biträffar kommer att ske utomhus på några medlemmars bigårdar. Dessa träffar aviseras, som brukligt, via mejl till medlemmarna.

Tuija